Kertépítészeti örökség kezelése, fejlesztése és népszerűsítése a gyakorlatban

I.

A kezelési tervek készítésének elmélete és gyakorlata   Theory and practice of preparing maintenance plans
Joseph LENOIR & Pierre BONNAURE
kertművészeti mérnök; park-kert felelős horticultural art engineer / Technician d’art Jardin; responsible for parks & gardens / Responsable parcs-jardins
Francia Kulturális Minisztérium; Miniszterelnökség Ministry of Culture / Ministère de la Culture ; Presidency of the Republic / Présidence de la République
Kulcsszavak: kert/park kezelési/fenntartási terv   Keywords: management and maintenance plan for gardens/parks

1 ó. 29 p.

II.

Boszkék (ligetes területek) helyreállítása viharkárt követően   Restoration of bosques following extreme storms
Jean-Michel SAINSARD
kertek és parkok kertészeti szakértője Parks & gardens’ expert / Expert parcs-jardins
Francia Kulturális Minisztérium, Örökségvédelmi Főigazgatóság Ministry of Culture / Ministère de la Culture, General Directorate of Heritage / Direction générale des patrimoines
Kulcsszavak: boszké, fásszárú állomány, viharkár, helyreállítás, regeneráció   Keywords: bosque, shrubbery/bosky areas, storm damage, restoration, regeneration

45 p.

III.

Történeti kertek kezelése a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft-ben I. – Kertépítészeti örökség kezelése, fejlesztése és népszerűsítése a gyakorlatban   The maintenance of historical gardens in the National Heritage Protection and Development Nonprofit Ltd. – Landscape heritage maintenance, development and promotion in practice
Szabadics Anita
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. National Heritage Protection and Development Nonprofit Ltd.
Kulcsszavak: NÖF, kertépítészeti örökség, történeti kert helyreállítás, kezelés, fejlesztés, Majk, Nádasdladány, Dég, Füzérradvány, Bajna, Szabadkígyós, Tiszadob, Tata, Sümeg, Benczúrfalva, Komlódtótfalu   Keywords: landscape heritage, historic garden reconstruction, maintenance and development, Majk, Nádasdladány, Dég, Füzérradvány, Bajna, Szabadkígyós, Tiszadob, Tata, Sümeg, Benczúrfalva, Komlódtótfalu

43 p.

IV.

Történeti kertek kezelése a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft-ben II. – Kertépítészeti örökség kezelése, fejlesztése és népszerűsítése a gyakorlatban The maintenance of historical gardens in the National Heritage Protection and Development Nonprofit Ltd. II. – Landscape heritage maintenance, development and promotion in practice
Egervári Krisztián
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. National Heritage Protection and Development Nonprofit Ltd.
Kulcsszavak: történeti kert fenntartás, kertfenntartás, Dég, Füzérradvány, park rekonstrukció, fenntartási technológiai terv, faápolás Keywords:historic garden maintenance, park maintenance, Dég, Füzérradvány, park reconstruction, maintenance technological plan, tree care

53 p.

V.

A fásszárú kerti örökség megőrzése: metszések, fakivágás, stb.   Protection of the woody garden heritage: pruning, cutting, etc.
Jac BOUTAUD
kertészmérnök horticultural engineer / ingénieur horticole
Közép-Loire-völgyi régió parkjainak és kertjeinek egyesülete APJR – Association des Parcs et Jardins de la région Centre Val-de-Loire
Kulcsszavak: fák metszése, alakító metszés, metszés céljai   Keywords: tree pruning, shaping, objectives of pruning

1ó.11p. (utolsó kb. 30 perc műhelyvita)

VI.

Szegély- és forma-alakítási technológiák segédeszközök nélkül   Hedging and shaping technologies without special tools
Joseph LENOIR & Jean-Michel SAINSARD
kertművészeti mérnök; park-kert szakértő horticultural art engineer / Technician d’art Jardin; park-garden expert / Expert parcs-jardins
Francia Kulturális Minisztérium Ministère de la Culture / Ministry of Culture
Kulcsszavak: ágyásszegély, útszegély, ágyás formák kialakítása   Keywords: shaping hedges, borders, flowerbed shapes

22 p.

VII.

Franciaországi szakmagyakorlók képzése történeti kertek kezeléséhez   Formation des professionneles pour la gestion des jardins historiques / Postgraduate courses for historic garden maintenance in France

 

Jac BOUTAUD; Myriam NÈGRE
kertészmérnök, oktató horticultural engineer / ingénieur horticole, educator
Közép-Loire-völgyi régió parkjainak és kertjeinek egyesülete APJR – Association des Parcs et Jardins de la région Centre Val-de-Loire
Kulcsszavak: történeti kert szakképzés, kertészeti továbbképzés, faápolás szakképzés   Keywords: historic garden professional training, horticultural postgraduate courses, tree care courses
  1. perc

VIII.

Nemzeti és lokális lehetőségek a kert-marketing és kommunikáció terén   La communication institutionnelle pour les jardins
Marie-Hélène Bénetière, Michèle Quentin
Francia Kulturális és Kommunikációs Minisztérium; Közép- Loire-völgyi régió parkjainak és kertjeinek egyesülete Ministère de la Culture et Communication; APJRC – Association des Parcs et Jardins de la Région Centre Val-de-Loire (Association of Parks and Gardens of the Region Centre-Loire-valley)
Kulcsszavak: kert-marketing, kert-kommunikáció, kerti rendezvények, látogatószám (vonzerő) növelése   Keywords: marketing of gardens, communication of gardens, events in the gardens, attracting more visitors

40 p.

IX.

Kommunikációs eszközök a kertek népszerűsítésében   Communication tools in promoting gardens

 

 Alix de Saint-Venant
Közép- Loire-völgyi régió parkjainak és kertjeinek egyesülete APJRC – Association des Parcs et Jardins de la Région Centre Val-de-Loire (Association of Parks and Gardens of the Region Centre-Loire-valley)
Kulcsszavak: kert-marketing, kert-kommunikáció, kerti rendezvények, látogatószám (vonzerő) növelése   Keywords: marketing of gardens, communication of gardens, events in the gardens, attracting more visitors

39 perc

X.

A kert turizmus Franciaországban   Garden tourism in France
Alix de Saint Venant, Michèle Quentin
Közép-Loire-völgyi régió parkjainak és kertjeinek egyesülete APJRC – Association des Parcs et Jardins de la Région Centre Val-de-Loire (Association of Parks and Gardens of the Region Centre-Loire-valley)
Kulcsszavak: kert turizmus, minőségi turizmus védjegy   Keywords: garden tourism, quality tourism brand

25 p.

XI.

Folly – Kertturizmus új utakon Folly – Garden tourism on new ways
Folly Réka
Folly Arborétum és Borászat Nonprofit Kft. Folly Arboretum and Vinery Nonprofit Ltd.
Kulcsszavak: Folly Arborétum, borászat, brand, turizmus, fejlesztések Keywords: Folly Arboretum, vinery, brand, tourism, innovations

21 p.

XII.

Kertek a közösség tudatában – figyelemfelkeltés   Gardens in people’s mind – promotion
Alix de Saint Venant, Pierre Bonnaure
park-kert felelős responsible for parks & gardens / Responsable parcs-jardins
Közép-Loire-völgyi régió parkjainak és kertjeinek egyesülete; Miniszterelnökség APJRC – Association des Parcs et Jardins de la Région Centre Val-de-Loire (Association of Parks and Gardens of the Region Centre-Loire-valley); Presidency of the Republic / Présidence de la République
Kulcsszavak: kert turizmus, minőségi turizmus védjegy   Keywords: garden tourism, quality tourism brand

42 p.

XIII.

A franciaországi „Rendez-vous aux jardins” c. országos rendezvény bemutatása   Les Rendez-vous aux jardins du Ministère de la Culture / The event called « Rendez-vous in the gardens » in France
Marie-Hélène BENETIERE
Francia Kulturális és Kommunikációs Minisztérium, Örökségvédelmi osztály Ministère de la Culture et Communication
Kulcsszavak: „Találkozó a kertben”, kerti rendezvény, rendezvény kommunikáció, népszerűsítés   Keywords: “Rendez-vous in the gardens”, events in the garden, communication-, promotion of events

41 p.

XIV.

Történeti kertek jogi védelme és intézkedései a francia közigazgatásban    
Myriam NÈGRE; Jean-Michel SAINSARD
oktató, kertek és parkok kertészeti szakértője Parks & gardens’ expert / Expert parcs-jardins
Francia Kulturális Minisztérium, Örökségvédelmi Főigazgatóság Ministry of Culture / Ministère de la Culture, General Directorate of Heritage / Direction générale des patrimoines
Kulcsszavak: örökségvédelem jogi szabályozás, örökségvédelmi törvény   Keywords: heritage legislation, heritage protection law

60 p.

XV.

Történeti kert – gyűjteményes kert – természetvédelmi terület – három az egyben. Mi lehet a megoldás?   Historic garden – botanic garden – nature reserve area – three in one. How could it work?
KÓSA Géza
MABOSZ elnök president of the Hungarian Association of Arboreta and Botanic Gardens
Kulcsszavak: történeti kert, gyűjteményes kert, természetvédelmi terület, Vácrátót, kert fenntartás   Keywords: historic garden, botanic garden, nature reserve area, Vácrátót, garden maintenance

38 p.