Kertépítészeti örökség kezelése, fejlesztése és népszerűsítése a gyakorlatban

[hr]

I.

A kezelési tervek készítésének elmélete és gyakorlata   Theory and practice of preparing maintenance plans
Joseph LENOIR & Pierre BONNAURE
kertművészeti mérnök; park-kert felelős horticultural art engineer / Technician d’art Jardin; responsible for parks & gardens / Responsable parcs-jardins
Francia Kulturális Minisztérium; Miniszterelnökség Ministry of Culture / Ministère de la Culture ; Presidency of the Republic / Présidence de la République
Kulcsszavak: kert/park kezelési/fenntartási terv   Keywords: management and maintenance plan for gardens/parks

1 ó. 29 p.

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/6cKXH0dFPgE” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

A két francia szakember hosszan és részletesen mutatja be a franciaországi jelentős történeti kertek és parkok esetében országukban már kötelező jelleggel elkészítendő úgynevezett kezelési terveket.

Előadásukban ismertetik miért, mióta, milyen okból és milyen céllal szükséges ezeket elkészíteni, miből áll össze, mi a tartalma egy kezelési tervnek. Pierre Bonnaure elsősorban az elméleti háttérről beszél a régész szakemberek bevonásával készülő kerttörténeti dokumentáció elkészítésétől az adminisztratív jellegű teendőkön keresztül az aktuális kert-fenntartási munkákig, valamint a rövid-, közép- és hosszútávú célok, fenntartási-tervezési feladatok részletezéséig. Részét képezik a kezelési tervnek a konkrét fenntartási feladatokon túl többek között a kertre vonatkozó jogi kötelezettségek (pl. természetvédelmi oltalom alatt áll, műemléki védettséget élvez), a kert talajának tulajdonságai, a vízgazdálkodás, környezetvédelmi szempontok, a kert látogatottsága, lehetséges funkciói, kihasználtsága, s természetesen a kert növényzete (részletes lista) és az egyes fajok egészségi állapota, különös tekintettel az idős fákra. Rendszeresen sor kerül a kezelési tervben foglaltak visszaellenőrzésére, nyomon követésére is.

Joseph Lenoir a gyakorlati oldalról ismerteti a kezelési terv készítésének folyamatát a Francia Nemzeti Irattár több évszázados parkjának részletes bemutatásán keresztül.

[/bg_collapse]

[hr]

II.

Boszkék (ligetes területek) helyreállítása viharkárt követően   Restoration of bosques following extreme storms
Jean-Michel SAINSARD
kertek és parkok kertészeti szakértője Parks & gardens’ expert / Expert parcs-jardins
Francia Kulturális Minisztérium, Örökségvédelmi Főigazgatóság Ministry of Culture / Ministère de la Culture, General Directorate of Heritage / Direction générale des patrimoines
Kulcsszavak: boszké, fásszárú állomány, viharkár, helyreállítás, regeneráció   Keywords: bosque, shrubbery/bosky areas, storm damage, restoration, regeneration

45 p.

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Original video (French)” collapse_text=”Original video (French)” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/SlspCyqPCrU” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/PDqx3jH6XEQ” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

Az előadás a súlyos viharkár utáni helyreállítás két különböző módját ismerteti az úgynevezett boszkék, ligetes, fás területek esetében a történeti kertekben, parkokban. Franciaországban 1999. december végén két hatalmas vihar okozott felmérhetetlen károkat. Sok híradás szólt a több ezer, gyökerestül kifordult fáról a Versailles-i kastélyparkban, de Párizstól 13 km-re egy másik községben, Champigny-sur-Marne történeti kertjében is komoly károkat okozott. Ez utóbbi park boszkéinak helyreállítását mutatja be az előadás, megkülönböztetve a sérült fák eltávolításával, és teljesen új telepítésekkel megoldott helyreállítást, illetve az úgynevezett regenerálást, mikor a sérült fák megőrzésével, és sarjaik, magoncaik meghagyásával fásítják be ismét a területet. Ez utóbbi módszer jelentősen költséghatékonyabb megoldás, az előadó egyértelműen a regenerálást ajánlja, mint helyreállítási eljárást.

[/bg_collapse]

[hr]

III.

Történeti kertek kezelése a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft-ben I. – Kertépítészeti örökség kezelése, fejlesztése és népszerűsítése a gyakorlatban   The maintenance of historical gardens in the National Heritage Protection and Development Nonprofit Ltd. – Landscape heritage maintenance, development and promotion in practice
Szabadics Anita
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. National Heritage Protection and Development Nonprofit Ltd.
Kulcsszavak: NÖF, kertépítészeti örökség, történeti kert helyreállítás, kezelés, fejlesztés, Majk, Nádasdladány, Dég, Füzérradvány, Bajna, Szabadkígyós, Tiszadob, Tata, Sümeg, Benczúrfalva, Komlódtótfalu   Keywords: landscape heritage, historic garden reconstruction, maintenance and development, Majk, Nádasdladány, Dég, Füzérradvány, Bajna, Szabadkígyós, Tiszadob, Tata, Sümeg, Benczúrfalva, Komlódtótfalu

43 p.

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/pf1q7WY6OsU” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. – mint a Miniszterelnökség egyfajta örökségvédelmi háttérintézménye– feladata a 2015-ben útjára bocsájtott Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram megvalósítása, majd pedig a fejlesztett helyszínek üzemeltetése. Az előadásban a történeti kertek helyreállításának alapvető lépéseiről van szó az előkészítő munkáktól (pl. védettségi és jogi státusz rendezése, résztvevők meghatározása, szakembergárda felállítása) a kutatáson (kerttörténeti tudományos dokumentáció, értékleltár, régészeti módszerekkel végzett kertkutatások) és felméréseken (dendrológiai, geodéziai, épített elemek) keresztül a konkrét helyreállítási, majd fenntartási munkálatokig.

Az általános elveken túl az előadó részletesebben is bemutatja a NÖF vagyonkezelésében álló egyes helyszíneket, kitérve azok jellegzetességeire, a helyreállítás főbb elemeire, sajátosságaira. Ezek Majk (egykori kamalduli remeteség), Nádasdladány (Nádasdy-kastély parkja), Dég (Festetics-kastély parkja), Füzérradvány (Károlyi-kastély parkja), Bajna (Sándor-Metternich-kastély parkja), Szabadkígyós (Wenckheim-kastély parkja), Tiszadob (Andrássy-kastély parkja), Tata (Esterházy-kastély parkja), Sümeg (püspöki palota kertje), Benczúrfalva (Benczúr-kúria), Komlódtótfalu (Becsky-kúria).

[/bg_collapse]

[hr]

IV.

Történeti kertek kezelése a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft-ben II. – Kertépítészeti örökség kezelése, fejlesztése és népszerűsítése a gyakorlatban The maintenance of historical gardens in the National Heritage Protection and Development Nonprofit Ltd. II. – Landscape heritage maintenance, development and promotion in practice
Egervári Krisztián
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. National Heritage Protection and Development Nonprofit Ltd.
Kulcsszavak: történeti kert fenntartás, kertfenntartás, Dég, Füzérradvány, park rekonstrukció, fenntartási technológiai terv, faápolás Keywords:historic garden maintenance, park maintenance, Dég, Füzérradvány, park reconstruction, maintenance technological plan, tree care

53 p.

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/yFYOOsH2JTE” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

A Nemzeti Kastélyprogram keretében elvégzett nagyszabású park rekonstrukciók első üteme két éve zárult le, a kivitelezés és az azóta eltelt két éves fenntartási időszak tapasztalatainak bemutatását öleli fel az előadás kertészeti fenntartási szempontból, Dég és Füzérradvány esetében részletesebb információkkal (térszerkezet rekonstrukció, vízrendszer helyreállítás). Szóba kerülnek a fenntartás aktuális teendői, a NÖF által eddig négy, általuk fenntartott helyszínre kidolgozott fenntartási technológiai terv, melynek segítségével tervezhetővé váltak a munkafolyamatok, és melyekből megállapítható a szükséges létszám és idő, valamint a fenntartás költségei. Tanulságos példákon keresztül szó esik a fenntartással kapcsolatos kihívásokról és problémákról, mint például a felújítás keretében kibontott szoliter fák „szoknyásodása” és csúcsszáradása, spontán fadőlések, a borostyán- és fagyöngy fertőzés, károsítók megjelenése (puszpángmoly, vadkár), és a partvédelem- vagy az átfogó vízrendezés hiányának problematikája.

[/bg_collapse]

[hr]

V.

A fásszárú kerti örökség megőrzése: metszések, fakivágás, stb.   Protection of the woody garden heritage: pruning, cutting, etc.
Jac BOUTAUD
kertészmérnök horticultural engineer / ingénieur horticole
Közép-Loire-völgyi régió parkjainak és kertjeinek egyesülete APJR – Association des Parcs et Jardins de la région Centre Val-de-Loire
Kulcsszavak: fák metszése, alakító metszés, metszés céljai   Keywords: tree pruning, shaping, objectives of pruning

1ó.11p. (utolsó kb. 30 perc műhelyvita)

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Original video (French)” collapse_text=”Original video (French)” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/7413dKXsjpk” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/TMpj_hx2BVM” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

Fák metszése esetében elengedhetetlen a metszeni kívánt fa (pl. taxon, életkor) és környezetének (pl. közeli épület, alatta átmenő forgalom, tájképi- vagy mértani kert) előzetes elemzése. Nagyon hasznos a fa korábbi metszésre adott reakciójának gondos megfigyelése, értékelése (ha volt ilyen). Az előadásban szó esik a metszések módjairól (alakító, fenntartó), gyakoriságáról (alkalmi, rendszeres), a metszés céljairól (út szabaddá tétele, veszély-elhárítás, fasorokban azonos méret- és koronaforma kialakítása, stb.), a lehetséges koronaformákról (természetes és nyírt/alakított), és az ezekkel összefüggő metszési feladatokról, valamint a tipikusan elkövetett hibákról.

[/bg_collapse]

[hr]

VI.

Szegély- és forma-alakítási technológiák segédeszközök nélkül   Hedging and shaping technologies without special tools
Joseph LENOIR & Jean-Michel SAINSARD
kertművészeti mérnök; park-kert szakértő horticultural art engineer / Technician d’art Jardin; park-garden expert / Expert parcs-jardins
Francia Kulturális Minisztérium Ministère de la Culture / Ministry of Culture
Kulcsszavak: ágyásszegély, útszegély, ágyás formák kialakítása   Keywords: shaping hedges, borders, flowerbed shapes

22 p.

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Original video (French)” collapse_text=”Original video (French)” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/HUsHihRGfCQ” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/QyMvdKFYt94″ ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

A konkrét növényi formákon túl lényeges a (kerti, tájképi) környezet formáinak megfelelő kialakítása is. A kertek és parkok elrendezésében jelentős formák: utak, sétányok, ágyások kialakítása során egyszerűbb eszközökkel és módszerekkel is lehet dolgozni, s így harmonikus összképet elérni, a mostanában használatos fa vagy fém ágyásszegélyek használatával szemben. A gépi szegélynyeső helyett az előadók javasolják az ásó, gereblye, kapa, zsinór(mérték) és karók használatát, az egyenes és hajlított szegélyvonalak, illetve kör vagy ellipszis formájú ágyások kialakítása során. Előadásukban ezt a hagyományos módszert ismertetik több példával illusztrálva.

[/bg_collapse]

[hr]

VII.

Franciaországi szakmagyakorlók képzése történeti kertek kezeléséhez   Formation des professionneles pour la gestion des jardins historiques / Postgraduate courses for historic garden maintenance in France

 

Jac BOUTAUD; Myriam NÈGRE
kertészmérnök, oktató horticultural engineer / ingénieur horticole, educator
Közép-Loire-völgyi régió parkjainak és kertjeinek egyesülete APJR – Association des Parcs et Jardins de la région Centre Val-de-Loire
Kulcsszavak: történeti kert szakképzés, kertészeti továbbképzés, faápolás szakképzés   Keywords: historic garden professional training, horticultural postgraduate courses, tree care courses
  1. perc

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Original video (French)” collapse_text=”Original video (French)” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/bvV0BKYiKzU” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/4cAV4pmZMMk” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

Az előadásban a két francia szakember az elmélet és a gyakorlat oldaláról bemutatja, hazájukban hogyan végzik a történeti kertek vonatkozásában a szakmai (tovább)képzéseket: milyenszervezetek bevonásával, mely szakemberek (pl. építészek, kertfenntartók, tulajdonosok, stb.) részére, vagy milyen idő-beosztással és visszacsatolási lehetőséggel. Szó esik a képzések szakmai tartalmáról (szakszavak ismerete, kerttörténeti áttekintés a 18. századtól napjainkig), illetve a fákkal és cserjékkel kapcsolatos ápolási ismeretek átadásának elméletéről és gyakorlatáról, melynek keretében a közösen elvégzett beavatkozásokat követő évben ismét ellátogatnak a gyakorlat helyszínére, és elemzik a növények reakcióját a gyakornokok által végzett metszésekre.

[/bg_collapse]

[hr]

VIII.

Nemzeti és lokális lehetőségek a kert-marketing és kommunikáció terén   La communication institutionnelle pour les jardins
Marie-Hélène Bénetière, Michèle Quentin
Francia Kulturális és Kommunikációs Minisztérium; Közép- Loire-völgyi régió parkjainak és kertjeinek egyesülete Ministère de la Culture et Communication; APJRC – Association des Parcs et Jardins de la Région Centre Val-de-Loire (Association of Parks and Gardens of the Region Centre-Loire-valley)
Kulcsszavak: kert-marketing, kert-kommunikáció, kerti rendezvények, látogatószám (vonzerő) növelése   Keywords: marketing of gardens, communication of gardens, events in the gardens, attracting more visitors

40 p.

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Original video (French)” collapse_text=”Original video (French)” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/pa7hFS4rir0″ ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/1XZ5EhUaQrs” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

A Francia Kulturális Minisztérium kertészeti művészettörténettel foglalkozó munkatársa, és a Közép- Loire-völgyi régió parkjainak és kertjeinek egyesületének küldötte a franciaországi történeti kertek marketingjének különböző módjait ismerteti országos és regionális szinten. Jó gyakorlatként bemutatnak számtalan kezdeményezést, mely a kertek turisztikai vonzerejét hivatott növelni, a kertek értékét a nagyközönség számára bemutatni. Ilyen pl. a „Kerti találkozók” („Rendez-vous aux jardins”) rendezvény, melyet 2003 óta tartanak minden évben június első hétvégéjén, s marketing-kommunikációját a minisztérium, illetve regionális intézményei végzik közösen. Közös honlapon listázzák a minősített kerteket, ingyenes online kurzusokra lehet feliratkozni a történeti kertek témájában, s számtalan információ található a különböző online felületeken, melyek web címe az első előadás utolsó diáján látható. A kertek marketing- és kommunikációs eszközei a különböző minősítések, mint pl. a „Kiemelkedő kert”, a rendezvények között a nyílt napok, „Kertek szezonja”, a tematikus túrák, mint pl. „A rózsa útja”, vagy a nemzetközi kert-örökség hálózat, az „Európai Utak”. További vonzerővel szolgál pl. a régió szakemberei által kidolgozott „Kikapcsolódás a kertben” elnevezésű turisztikai brand, a magán kertek pedig „A növények ünnepe” c. rendezvény keretében fogtak össze és hozták létre saját út-hálózatukat a kertek népszerűsítésének érdekében.

[/bg_collapse]

[hr]

IX.

Kommunikációs eszközök a kertek népszerűsítésében   Communication tools in promoting gardens

 

 Alix de Saint-Venant
Közép- Loire-völgyi régió parkjainak és kertjeinek egyesülete APJRC – Association des Parcs et Jardins de la Région Centre Val-de-Loire (Association of Parks and Gardens of the Region Centre-Loire-valley)
Kulcsszavak: kert-marketing, kert-kommunikáció, kerti rendezvények, látogatószám (vonzerő) növelése   Keywords: marketing of gardens, communication of gardens, events in the gardens, attracting more visitors

39 perc

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Original video (French)” collapse_text=”Original video (French)” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/0lgoBMIHTAw” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/7ZnU8qthjZc” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

Az előadó egy Loire-völgyi kastély tulajdonosa és egyben igazgatója, történeti kertek restaurációjával foglalkozó tájépítész, aki a kertek népszerűsítésének eszközeit mutatja be megkülönböztetve ún. belső- és külső kommunikációt. Előbbi a kertben található (főleg papír alapú) információs anyagok, a növények jeltáblái, a kert stílusához illeszkedő irányjelző-tájékoztató táblák, utóbbi a látogatók vonzására szolgáló kommunikációs-marketing eszközök tárháza. Feltétlenül szükséges egy jó honlap elkészítése, melyhez legfontosabbak a jó minőségű, nagy felbontású, letölthető (nem jogdíjas) fényképek és videók. Az előadásban egy néhány perces kisfilm is látható Chambor kastély parkjának rekonstrukciójáról. A Facebook is nagyon hasznos lehet, ugyanakkor rendkívül munka- és időigényes, így csak abban az esetben ajánlja az előadó, ha ezzel külön ember tud foglalkozni, s azonnal reagálni a hozzászólásokra, kérdésekre. Akár jelentősebb anyagi befektetés nélkül is számtalan lehetőség van a kert reklámozására, de a fizetett hirdetések is megtérülhetnek, ha jól alkalmazzuk őket. Mindkét típusú reklámra számtalan példával és ötlettel szolgál az előadó.

[/bg_collapse]

[hr]

X.

A kert turizmus Franciaországban   Garden tourism in France
Alix de Saint Venant, Michèle Quentin
Közép-Loire-völgyi régió parkjainak és kertjeinek egyesülete APJRC – Association des Parcs et Jardins de la Région Centre Val-de-Loire (Association of Parks and Gardens of the Region Centre-Loire-valley)
Kulcsszavak: kert turizmus, minőségi turizmus védjegy   Keywords: garden tourism, quality tourism brand

25 p.

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Original video (French)” collapse_text=”Original video (French)” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/fTbYZXTt21M” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/AShEKWiEjDs” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

Franciaországban az állam létrehozta a minőségi turizmus védjegyét, melyet 5500 intézmény kapott meg, elsősorban a vendéglátás területén. Több történeti és kortárs kert, park is elnyerte ezt a címet, melyhez számos kritériumnak kell megfelelniük a növényeket jelölő kétnyelvű tábláktól a kertben dolgozók viselkedésének szabályozásán (pl. hogyan szólíthatja meg a látogatót) keresztül a kertfenntartás összes feladatára kitérve. A statisztikák szerint 66%-kal pozitívabb a védjegyet elnyert kertek megítélése a látogatók szerint, jelentős a látogatószám növekedés, és a látogatók 12%-a tervezi a visszatérést.

Sikeresek a több kertet összekötő körtúrák is, pl. „Az Iris útja” nevezetű, ezekhez kis tájékoztató füzetet adnak, mely nem csak információt tartalmaz, hanem egyben a többi kertet is reklámozza. Franciaországon túl más európai országok kertjei is részesei lehetnek különböző programoknak (pl. Kertek határok nélkül, Tengerparti kertek).

Az előadás elsősorban a minőségi turizmus védjegyet szerzett kertek kihívásairól, a védjegy megszerzésének kritériumairól, valamint a kerteket összekapcsoló tematikus (kert)turizmusról szól.

[/bg_collapse]

[hr]

XI.

Folly – Kertturizmus új utakon Folly – Garden tourism on new ways
Folly Réka
Folly Arborétum és Borászat Nonprofit Kft. Folly Arboretum and Vinery Nonprofit Ltd.
Kulcsszavak: Folly Arborétum, borászat, brand, turizmus, fejlesztések Keywords: Folly Arboretum, vinery, brand, tourism, innovations

21 p.

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/WzzNJGwV5iQ” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

Az előadás elején a Magyar Turisztikai Ügynökség által Kiemelt Turisztikai Fejlesztési Térségekről, illetve a tervezett kiemelt fejlesztési térségekről lehet diákat látni és erre vonatkozó információkat hallani.

A badacsonyörsi Folly Arborétum és Borászat speciális helyzete hazánkban abból is adódik, hogy – az átmeneti államosítást leszámítva, amikor ugyanúgy a néhai tulajdonos gondozta, – magántulajdonban van a kezdetektől. A több, mint 150 éves borászat, és a több, mint 110 éves arborétum történetét a jelenlegi tulajdonos és kezelő szép- és ükapja kezdte az első cédrusok telepítésével.

Mivel jegyár bevételből nem lehet fenntartani egy ilyen kertet, a turizmusra kívántak építeni, ezért egy ún. brand-et hoztak létre, ezzel borospalackok és szőlőmagolajat tartalmazó kozmetikai termékek is hírét viszik az arborétumnak. A Folly Arborétum és Borászat sikeres fejlesztésének példáján keresztül számos eszközről hallani az előadásban, melyek a látogatószám-, ezáltal a bevétel növekedését eredményezhetik.

[/bg_collapse]

[hr]

XII.

Kertek a közösség tudatában – figyelemfelkeltés   Gardens in people’s mind – promotion
Alix de Saint Venant, Pierre Bonnaure
park-kert felelős responsible for parks & gardens / Responsable parcs-jardins
Közép-Loire-völgyi régió parkjainak és kertjeinek egyesülete; Miniszterelnökség APJRC – Association des Parcs et Jardins de la Région Centre Val-de-Loire (Association of Parks and Gardens of the Region Centre-Loire-valley); Presidency of the Republic / Présidence de la République
Kulcsszavak: kert turizmus, minőségi turizmus védjegy   Keywords: garden tourism, quality tourism brand

42 p.

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Original video (French)” collapse_text=”Original video (French)” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/57hsBBsREg8″ ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/NHj-GzpyDpQ” ]

[/bg_collapse]
[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

A történeti kertekben tartható rendezvények sokszínűségéről, lehetőségeiről és veszélyeiről szól az előadás az ott található állatvilág bemutatásától a sporteseményeken keresztül a különböző műhely-foglalkozásokig, mint pl. kosárfonás, kulináris élvezetek, illatok és ízek a kertben. Sok színes, érdekes, ötletadó fénykép látható az előadásban a különböző rendezvényekről, versenyekről, bemutatókról. Történeti áttekintés is található régi képek bemutatásával az előző évszázadokban rendezett eseményekről, ünnepekről a történeti kertekben. Szó esik a kert védelméről, a károk megelőzéséről a rendezvények vonatkozásában, valamint az ún. fény-hang játékokról és a víz (szökőkutak) szerepéről a kertekben Versailles példáján keresztül.
[/bg_collapse][hr]

XIII.

A franciaországi „Rendez-vous aux jardins” c. országos rendezvény bemutatása   Les Rendez-vous aux jardins du Ministère de la Culture / The event called « Rendez-vous in the gardens » in France
Marie-Hélène BENETIERE
Francia Kulturális és Kommunikációs Minisztérium, Örökségvédelmi osztály Ministère de la Culture et Communication
Kulcsszavak: „Találkozó a kertben”, kerti rendezvény, rendezvény kommunikáció, népszerűsítés   Keywords: “Rendez-vous in the gardens”, events in the garden, communication-, promotion of events

41 p.

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Original video (French)” collapse_text=”Original video (French)” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/z-JxLnA1bNk” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/gU2XPIPI5QI” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

A Francia Kulturális Minisztérium Örökségvédelmi Osztályán dolgozó előadó a Franciaországban 2003 óta minden évben megrendezésre kerülő „Rendez-vous aux jardins” (Találkozó a kertekben) című országos rendezvényről beszél, melyen immár közel 2300 francia kert vesz részt, és idén az Európa Tanács által meghirdetett Kulturális Örökség Európai Éve alkalmából a „Kertek Európája” tematikát követi, és egész Európából lehet rá jelentkezni. Az előadás ismerteti a központi kommunikációs lehetőségeket, az egyes helyszínek népszerűsítésének változatait, melyeket a rendezvényen keresztül a minisztérium, illetve a regionális igazgatóságok végeznek. Ilyen például a közösen szerkesztett és nyomtatott szórólapok egységes dizájnnal, az előre meghatározott tematika alapján minden év márciusában kiadott tanulmány, illetve a központi forrásból finanszírozott rádió- és tv-reklámok.

[/bg_collapse]

[hr]

XIV.

Történeti kertek jogi védelme és intézkedései a francia közigazgatásban    
Myriam NÈGRE; Jean-Michel SAINSARD
oktató, kertek és parkok kertészeti szakértője Parks & gardens’ expert / Expert parcs-jardins
Francia Kulturális Minisztérium, Örökségvédelmi Főigazgatóság Ministry of Culture / Ministère de la Culture, General Directorate of Heritage / Direction générale des patrimoines
Kulcsszavak: örökségvédelem jogi szabályozás, örökségvédelmi törvény   Keywords: heritage legislation, heritage protection law

60 p.

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Original video (French)” collapse_text=”Original video (French)” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/x55uMtP-euE” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/KQ7gf4A8bGU” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

Az előadás a franciaországi örökségvédelmi törvény eredetét, megalkotóit, szándékát, céljait, fejlődését, a műemléki jegyzékbe vétel kritériumait és a jogszabály számtalan egyéb vonatkozását ismerteti részletesen. Franciaországban ennek több száz éves történelme van, a 19. sz. első felében működtek már műemlékvédelmi felügyelők, és számba vették a műemlékeket. Műemléki törvény 1887-től létezik, a most élő jogszabály alapjául szolgáló törvény pedig 1913-ban lépett hatályba. Az első listán (1840-ben) 1034 db műemléket sorolnak fel, napjainkra a több tízezer védett műemléki helyszín közül 2408 kert. Részletesen hallunk a műemlékvédelem szabályozásának számtalan szereplőjéről a törvény betartatásáért felelős személyektől a tulajdonosokig, a védett helyszíneken végezhető munkálatokról, a szükséges engedélyekről, vagy pl. a magántulajdonban lévő műemlékek fenntartásához adható állami hozzájárulásról.

[/bg_collapse]

[hr]

XV.

Történeti kert – gyűjteményes kert – természetvédelmi terület – három az egyben. Mi lehet a megoldás?   Historic garden – botanic garden – nature reserve area – three in one. How could it work?
KÓSA Géza
MABOSZ elnök president of the Hungarian Association of Arboreta and Botanic Gardens
Kulcsszavak: történeti kert, gyűjteményes kert, természetvédelmi terület, Vácrátót, kert fenntartás   Keywords: historic garden, botanic garden, nature reserve area, Vácrátót, garden maintenance

38 p.

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Magyar szinkronos videó” collapse_text=”Magyar szinkronos videó” ]

[kad_youtube url=”https://youtu.be/EwVUSnfon8I” ]

[/bg_collapse]

[bg_collapse view=”link” color=”#128725″ expand_text=”Kivonat” collapse_text=”Kivonat” ]

Kivonat:

A MABOSZ elnöke, egyben a vácrátóti botanikus kert vezetője az MTA Nemzeti Botanikus kert sorsának bemutatásán keresztül ismerteti a hazai történeti és botanikus kertek sorsát és helyzetét. Két fontos csoport hat ezekre, az egyik az embertől független tényezők, pl. földrajzi fekvés, éghajlat, csapadék, stb., a másik a gazdasági-, illetve tulajdonviszonyok, melyek erősen befolyásolják a kertek történetét. Magyarországon a 16. századi összeomlást megelőzően még az itáliai vagy angol kertekhez hasonló színvonalú kertek léteztek, a török megszállás és az azutáni törések (osztrák megszállás, XX. századi csapások: a két világháború és a kommunizmus) azonban súlyos pusztításokat végeztek bennük. A hazai kertek történeti áttekintésén túl az előadás a kertek háromféle különböző funkciójának (egyszerre gyűjteményes kert, történeti kert, és természetvédelmi terület) való megfelelést, ennek konfliktusait – elsősorban a fenntartás vonatkozásában –, illetve lehetséges feloldását is ismerteti.

[/bg_collapse]