Rólunk

posted in: Uncategorized | 0

Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége

(MABOSZ)

A MABOSZ szakmai, érdekképviseleti, társadalmi szervezet, amely 1992. május 14-én alakult meg azoknak a botanikus kerteknek és arborétumoknak a kezdeményezésére, amelyek élenjáró szerepet töltenek be a hazai természeti értékek bemutatásában, a kertészeti kultúra népszerűsítésében, a botanikai kutatásokban, a közművelődésben vagy az oktatásban.

Létrehozásának alapvető célja volt, hogy olyan szakmai szövetség jöjjön létre, amely

 • egységbe tömöríti, és nyilvántartásba veszi a hazai gyűjteményes kerteket, élőnövény gyűjteményeket,
 • érdekképviseleti feladatot lát el,
 • segíti a gyors és hatékony információáramlást,
 • koordinálja és szervezi a szövetségbe tartozók közötti együttműködést,
 • szakmai segítséget nyújt, és szakértői tevékenységet végez,
 • képviseli a botanikus kerteket, arborétumokat a hazai és nemzetközi fórumokon.

A szövetség kiemelt célja a botanikus kertek és arborétumok fennmaradása, fenntartása és fejlődése érdekében a szakmai – társadalmi összefogás.

A MABOSZ fő tevékenységi területei:

 • szakmai programok megvalósítása
 • szakmai fórumok és konferenciák szervezése
 • képzések
 • összehangolt szakmai tevékenység szervezése
 • a hazai gyűjteményi nyilvántartás egységesítése
 • a tagok tájékoztatása saját hírlevél és kiadványok megjelentetésével
 • nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása

A Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségét a Fővárosi Bíróság 6/PK 69.303/3 számú végzésével 1993. február 15-én nyilvántartásba vette.

Székhelye : 1083 Budapest, Illés u. 2. (ELTE Füvészkert)

Szervezeti működésére vonatkozóan a szövetség alapszabálya, valamint az alapszabályban nem rendezett kérdésekben az 1959. Évi IV. törvény (Polgári törvénykönyv) rendelkezései, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a közhasznúságról szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók.

A MABOSZ alapszabályát 2001. január 11-én módosította, amikor a Fővárosi Bíróság a szövetséget közhasznú szervezetté nyilvánította. A szövetség 2010. április 16-án tartott közgyűlésén elfogadta az alapszabály módosítását, melynek átdolgozása folyamatban van.

A szövetség közhasznú tevékenységei:

 • Tudományos tevékenység, kutatás
 • Oktatás, ismeretterjesztés
 • Kulturális tevékenység
 • Természetvédelem
 • Környezetvédelem
 • Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások
 • Euró-atlanti integráció elősegítése

A szövetség szervezeti felépítése:

 • Közgyűlés
 • Elnökség – Operatív Vezetőség (Részletek)
 • Kertvezetők Tanácsa (Részletek)
 • Ellenőrző bizottság
 • Szakosztályok és helyi szervezetek

A Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége az érdeklődőkkel szemben nyitott, taglétszáma állandóan gyarapodik, tagja lehet bármely szervezet, jogi személy, magánszemély, akár van, akár nincs gyűjteményes kerti háttere. A szövetséghez való tartozás, többféle tagsági viszony létesítésével lehetséges, amelyről az alapszabály rendelkezik.

Jelenleg a MABOSZ-nak 177 regisztrált tagja van, melyből 31 jogi személy, 146 fő pedig magánszemély. A 31 jogi személy státusz egyben 31 intézményt is jelöl, melyek a hazai kertkultúra és botanikai tevékenység teljes vertikumát átfogják az ismeretterjesztéstől, az oktatáson át egészen a tudományos kutatásig.

A XXI. század egyik, ha nem a legnagyobb kihívása élő környezetünk megóvása és avval az emberiség viszonyának optimalizálása. Ez Magyarországon is kiemelt, elsőszámú, össztársadalmi érdek. A MABOSZ a civil szférát is bekapcsolva ebbe a nagy feladatba, a maga keretein belül igyekszik minél többet tenni ennek e feladat megoldásának segítésében.

Hívunk és várunk minden érdeklődőt csatlakozzon hozzánk és tevékenykedjünk együtt az elkövetkező nemzedékek számára is megőrizni “lélegző örökségünket”.

Vácrátót, 2006. Nyárutó havában

Kósa Géza
a MABOSZ elnöke